Utbildning Ayurveda

Utbildning, kurser, föredrag och workshop´s hålls regelbundet med olika teman. Oftast är det inom ayurveda, yoga, detox och eteriska oljor, det är där mina främsta intresseområden finns.

Utbildning Ayurveda

Denna utbildning är från Markarydskolan som numer heter Ayurvedaskolan Human Health. Grundaren är Maivor Stigengreen och min lärare är Lola Svedenbäck, båda utbildade i Sverige och Indien. De förde Ayurvedan till Sverige i slutet av 1980-talet. Det är så härligt att få vara en del av dessa kunskapsträd, hjälpa och guida andra att växa i sig själva, förstå innebörden och lära om livet, Ayur-Veda betyder just läran om livet.

Efter egen utveckling och formell kunskap har jag nu själv landat i att utbilda andra. Att vara en del av historien är mäktigt. Ayurvedas metoder har tillämpats i Indien, Nepal, Tibet, Sri Lanka och Indonesien i mer är 4000 år f Kr. För oss är det nu “tredje generationen” som kunskapen förs vidare och landar hos dig, där du integrerar den på ditt sätt. Använder Ayurveda så du kan leva ett liv i balans. Ayurveda är ett holistiskt system kopplat till naturen.

Inom skolan kan du utbilda dig till Ayurvedisk Hälsovägledare (steg 1-10). Väljer du även att efter steg 5 göra behandlingsutbildning blir du terapeut. Skolan är kvalitetssäkrad via SFKM, Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medicin.

Nyckelpigan erbjuder utbildning 2 gånger/år, höst och vår. Du väljer själv vad som passar dig. Du väljer själv hur många steg du vill gå, då dessa är fristående. Dock är det viktigt att du går stegen i en viss följd 1, 2, 3 osv då kunskapen hamnar i sitt rätta sammanhang. Minst 4- max 10 deltagare.

Då jag är utbildad yogalärare kommer även lättare aktiviteter som promenader och yoga att ingå i utbildningen. Allt för att integrera och “känna” in i kroppen/sinnet hur ayurveda kan vara hos dig och upplevas av andra.

Anmälan: görs skriftligt på mejl info@nyckelpiganjenny.se  och du bör få en bekräftelse på att du är anmäld.  När du sedan fått bekräftelse med information om betalning av anmälningsavgift (500 kr, som ej fås tillbaka om du avbokar din plats). När den är betald har du din plats. Resterande belopp faktureras. Totalt 2500 kr/steg.  Anmälan är öppen fram till 2 veckor före kurs start. Här kan du läsa mer om anmälnings- & köpvillkor för kurs/utbildning etc. Uppdaterad policy kring anmälan och avbokningsvillkor 2019-09-25 läs nedan.

Du kan även anmäla dig direkt via bokadirekt

Datum:

Kurserna är under helger lördag-söndag med tider mellan 9-17. På steg 4-5 är det även vardag torsdag-söndag. Under utbildningsdagarna varvas teori, praktik, yoga, promenader, meditation och samtal.

Hösten 2021 – datum kommer upp under våren 2021

  • Steg 1; 
  • Steg 2; 
  • Steg 3; 
  • Steg 4-5: 

Ayurveda Steg 1; 

Här får du kunskap om doshorna; Vata, Pitta och Kapha samt om tiden och ätandets konst. Den behandlar också hur vi påverkas och kan förhålla oss till dygnstider och årstider för att spara energi och må bättre.

Var sak har sin tid. Hur du kan känna igen och utnyttja dygnstider och årstider, sätta dem i relation till Vata, Pitta, Kapha, för att på bästa sätt spara energi och må bättre.

Ätandets konst. Måltidsmedvetande, hunger- och mättnadssignaler samt tips för att kunna njuta mer av mat och dryck utan att det skapar slaggprodukter och överflödskilon.

Egenvårdsråd. Enkla, naturliga åtgärder för att förebygga respektive rätta till vanligt förekommande obalanser i t ex mage/tarm, leder/muskler, urinvägar, luftvägar och hud. Vi gör även en meditativ andningsövning.

Ayurveda Steg 2:

Vi går vidare i Ayurvedisk grundkunskap vilket innebär att vi lär oss om livsgnistan, agni och dess olika former, matsmältningen och tecken på obalanser samt hur vi kan åtgärda dessa. Steg 2 omfattar också kroppens sju vävnader och smakernas betydelse. Vi går också in på pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ditt hälsotillstånd.

Agni – livsgnistan – förutsättningen för all transformation. Flera former av Agni på olika ställen i kroppen. Tecken på balans och obalans samt åtgärder.

Kroppens sju vävnader. Hinder och möjligheter för en sund själ i en sund kropp. Smakernas betydelse och sekvens.

Hur de inverkar på Vata, Pitta, Kapha under matsmältningens olika faser. Pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ditt hälsotillstånd.

Vi går igenom grunderna och övar vid flera tillfällen. De sex stadierna av sjukdomstillstånd. Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta, Kapha till kronisk sjukdom.

Ayurveda Steg 3: 

Här förtydligar vi vad Ayurveda menar med en frisk person ur fysisk, mental och känslomässig och andlig aspekt. Vi bygger också på kunskaper om doschorna till att omfatta underavdelningar av dessa och dess specifika områden och funktioner. Du lär dig avläsa och tolka dessa i din egen puls.

Du får successivt nycklar som öppnar fler dörrar, nu till Vata, Pitta, Kaphas underavdelningar, s k subdoshor, och dess specifika områden och funktioner i kroppen. Subdoshorna lär du dig redan nu avläsa och tolka i din egen puls. Du får uppleva ljudvibrationers helande kraft för olika områden inombords.

Ayurveda Steg 4-5:

De 20 egenskaperna hos all fysisk material relaterade till Vata, Pitta, Kapha. Skillnaden mellan födelsekonstitution och nuvarande tillstånd. Ur ingenting föds allting. Medvetandets subtila nivåer. Djupare delar av dig själv lär du känna i så väl teoretiska som praktiska övningar. Intellektets, sinnets, sinnesorganens och handlingsorganens roll.     Dessa belyses ur intressant synvinkel från sex olika filosofisystem enligt urgammal vetenskap.

Metoder för utforskning enligt Nyaya, ett av de sex vediska filosofisystemen, och hur du tillämpar dem enkelt och praktiskt i Ayur-Veda. Övning i att tolka olika personers hälsotillstånd. Vi går igenom de åtta huvudområdena inom ayurvedisk hälsovård. Du förbereds nu för att dela med dig till andra av kunskap och erfarenhet.

Efter steg 5 bör du räkna med att avsätta viss tid för praktikuppgifter hemma under några månader, innan du fortsätter. Du får personlig vägledning i och bedömning av dessa uppgifter före steg 6.

På grund av olika incidenter har jag fått lov att uppdatera min policy kring ayurvedakurser och avbokningsvillkor daterat 2019-09-25. Läs nedan.

Info vid anmälan:

Anmälan inkommer, 500 kr betalas, då för att garantera din plats. Dessa pengar får du ej tillbaka oavsett om du avbokar. Detta är en del av kursavgiften.

Om anmälan inkommer inom dessa 14 dagar före kursstart, fakturerats hela kurskostnaden och den ska då vara betald före kursstart.

Avbokning av kurs kan tas emot fram till 14 dagar före kursstart. Då har du bara betalat 500 kr.

Faktura sänds 14 dagar innan, på kvarvarande kurskostnad. Denna kostnad kan endast fås tillbaka vid uppvisande av läkarutlåtande/intyg.

14 dagar innan sänds kursinformation tillsammans med faktura och välkommet brev ut:

Om du under kursen avbryter din närvaro blir du tvungen att gå om hela kursen för att få godkänt. Du betalalar då endast 1000 kr vid ny anmälan. Dessa pengar kan ej återfås.

När du gått klart kursen och om du så önskar, kan du repetera dina tidigare ayurvediska kurser. Detta erbjudas i mån av plats. Repetition kostar 500 kr för steg 1-3, dessa pengar får du ej tillbaka om du avbokar.

 

Ayurvedisk Livsstil – onlinekurs

Nu kan jag igen erbjuda er en AYURVEDISK KURS ONLINE. 

Lär dig att finna mental-& kroppslig balans, ökad hälsa och fylla på med energi i ditt liv. 

 

Lyssna på ayurveda.

Min egen podcast – vardagligt snack om ayurveda. Både informativt och era frågor besvaras. 

Är du mer nyfiken och vill redan nu lyssna på hur jag beskriver Ayurveda finner du här ett podcast avsnitt där jag intervjuas av Vivi Linde om Ayurveda.

Ayurvedisk Utbildning
Foto; Catarina Joansson, Fotografisk Form

Comments are closed.