Forskning visar att yoga hjälper

Känner du dig stressad? Har du haft ångest, depression, smärta/värk, hypertoni eller sover du dåligt? 

Det finns mycket forskning som visar att yoga hjälper människor att må bättre, öka livskvalitén. Yogan kan för många vara en början på en process mot en ökad känsla av helhet. Stress depression och ångest är faktorer som inverkar menligt på människors upplevelse av välbefinnande.

  • Kan man redan efter en kortare period av yogautövning se resultat?
  • Vilka krämpor är lättast att bota med hjälp av yogan?
  • Kan man överhuvudtaget se yogan som en förebyggande och rehabiliterande metod?

Yoga framhålls alltmer som en effektiv träningsform för att komma ned i varv på. En sänkning av stressnivåer påverkar sannolikt såväl depressions som ångestnivåer. Det vetenskapliga underlaget för utvärdering av yoga som terapeutisk intervention för att minska stress, depression och ångest är tämligen begränsat. Dock pekar en stor del av den befintliga forskningen på positiva samband mellan yogautövning och sänkt självskattad stress, ångest och depression.

yogamattor på radAllt fler företag erbjuder numera sina anställda att gå på yogapass. Ett av dessa är Postgirot Bank. 

Postgirot Bank var med i en studie “YOGA SOM REHABILITERANDE OCH FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD” där ledningsgruppen beslöt att erbjuda personalen att gå på yogakurs under hösten 2000 i syfte att förbättra det
allmänna hälsotillståndet .

Bland många är huvudvärk eller värk i nacke och axlar ett ofta förekommande problem. Det är inom detta område som yogan visar sig ha den mest positiva effekten, redan efter en kort tids träning, enligt studien som gjorts i samband med detta arbete. Yogaträning bland dem som tidigare har haft allvarligare problem resulterar i många fall i att dessa problem blir mindre förekommande. Stora förbättringar kan även ses bland dem som ibland brukar känna sig trötta och nedstämda. Andra vanliga problem är svårigheter att kunna koppla av, dåliga möjligheter till att påverka arbetstakten och oroskänningar inför olika situationer. Yogan visar sig ha positiva effekter då det gäller att gå ner i varv och inte känna oro. Även positiva resultat i att kunna påverka arbetstakten kan konstateras, men inte i lika stor utsträckning som i föregående fall.

När man talar om sömn så har Yogan även där påvisande effekter. Kan då ett enkelt yoga- och meditationsprogram påvisbart kan förbättra människors sömnkvalitet. En grupp människor med långvariga sömnproblem erbjuds av sin arbetsgivares hälsofriskvårdsenhet ett enkelt yoga- och meditationsprogram mot sömnstörningar som de prövar.

Åtta av tio deltagare säger efter sex veckor: ”Min sömn har blivit bättre. Tack!” Deltagarna fick en enda lärarledd lektion och gjorde sedan resten av jobbet helt själva. Genomsnittsdeltagaren var en medelålders kvinna utan tidigare erfarenhet av yogan. Mer än 90% av deltagarna hade aldrig tränat yoga före denna undersökning. Resultaten i undersökningen har också åstadkommits utan att det krävts något större engagemang i tid av deltagarna. Genomsnittsdeltagaren lade aktivt ner mindre än tre halvtimmar i veckan på sin yogaträning. Meditationsdelen genomfördes som ett passivt lyssnande i samband med att deltagaren redan låg till sängs för natten.

Yoga består av kroppsställningar, rörelsemönster, andningstekniker, avslappning och meditation. Det mest utmärkande för yoga är andningen och koncentrationen, inte de svåra och konstiga kroppsställningarna, som de flesta människor associerar yoga med. Alla kan utöva yoga, oberoende av hälsotillstånd och ålder. Yoga används för såväl rehabilitering som friskvård och ska anpassas till den enskilda individens möjligheter att utöva yoga. Ett effektivt redskap för att reducera stress, övningarna påverkar både det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet, men framförallt det parasympatiska nervsystemet vilket leder till att blodtryck och puls sjunker samt att andelen stresshormoner i blodet minskar.

Med detta i backfickan kan jag tryggt hänvisa till 5 svenska studier och därmed känna mig stolt som yogalärare. Jag är även utbildad Hälsovetare & har lång erfarenhet att ha kontakt med personer, & arbetsgrupper som känner dessa symptom. Vill du på ett smidigt sätt, göra ditt liv enklare, öka ditt välbefinnande, så kan jag hjälpa dig.

Förslag på hur Nyckelpigan kan hjälpa dig, som privatperson och företag:

Kom och prata med mig på företagsfrukosten nu på fredag 28 november, på Hotell Galaxen i Borlänge. Där kommer jag även att visa några enkla övningar för att minska din stress!

iphone 940

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.